Phim bộ Khoảng cách xã hội

Khoảng cách xã hội

Nội dung phim

HD VIETSUB
  • Diễn viên: Oscar Nunez /Danielle Brooks /Sunita Mani /Mike Colter /Marsha Stephanie Blake /Dylan Baker /Steven Weber /Lydia Look /Becky Ann Baker /Ajay Naidu /Okieriete Onaodowan /Lovie Simone /Heather Burns /Shakira Barrera /Helena Howard /Daphne Rubin-Vega /Guillermo Díaz /Miguel Sandoval /Camila Perez /Gianna Aragon /Tom Costanzo /Luca Costanzo /Olli Haaskivi /Isabella Ferreira /Rocco Luna /Larita Brooks /Misha Brooks /Liam Foley /Zoë Verbil /Anthony Norman /Brian Jordan Alvarez /Max Jenkins /Peter Vack /Rana Roy /Peter Scanavino /Ali Ahn /Tami Sagher /Barbara Rosenblat /Michael Mulheren /Leo Bai-Scanavino /Marcia DeBonis /Raymond Anthony Thomas /Kylie Liya Page /David Iacono /Lachlan Watson /Niles Fitch /Will Meyers /Ava DeMary /Asante Blackk /Ayize Ma'at /
  • Đạo diễn:
  • Năm: 2020
  • Quốc Gia: Âu Mỹ /
  • Thể loại: Chính kịch /
  • Nội dung phim: Quay trong đợt cách ly, loạt phim hợp tuyển dạng tường thuật có góc nhìn vừa u tối vừa hài hước về quá trình mọi người cố gắng duy trì sự kết nối khi xa nhau.